Bakan Kacır: Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni devreye alıyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni devreye alıyoruz” dedi. Bakan Kacır, “Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi programı da sanayicilerimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kocaelinin Gebze ilçesinde bulunan Bilişim Vadisi’nde Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) OSB Yıldızları Ödül Töreni yapıldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,  KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, davetliler ve ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.

‘TÜRKİYE ARTIK KÜRESEL BİR TEKNOLOJİ VE ÜRETİM ÜSSÜDÜR’

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, konuşmasında son yıllarda dünyanın çalkantılı ve zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, “Nitekim birçok ülke ekonomisinin daralma yaşadığı böylesi bir dönemde dahi, Türkiye büyüme trendini son 13 çeyrektir ve son 13 yıldır kesintisiz olarak sürdürüyor. 254 milyar dolar ile tarihi bir ihracat rekoruna hep birlikte imza attık. Bu gurur tablosu, Türk sanayisinin üretmeye, katma değer ve istihdam oluşturmaya devam etmesiyle mümkün oldu. Türkiye artık, sanayisi, üretim kapasitesi, Ar-Ge ve inovasyon altyapısı, nitelikli iş gücü ve 3 kıtayı birleştiren stratejik konumu ile küresel bir teknoloji ve üretim üssüdür” dedi.

‘YENİ ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Sanayi Alanları Master Planı’na ilişkin konuşan Bakan Kacır, “Ülkemizde sanayi alanlarını daha da büyütmek, sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda, büyük bir hızla cevaplayabilmek adına önümüzdeki dönemde yeni adımlar atmaya devam edeceğiz. Halihazırda ülke yüz ölçümümüzün binde 3,5’i düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını, ülke yüz ölçümümüzün yüzde 1’i düzeyine çıkarmayı amaçlıyoruz. Hazırlamakta olduğumuz Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını, tren yolu, kara yolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacağız. Hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına, kamu-özel iş birliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘EĞİTİM MERKEZLERİNDE KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI 190 BİNE ULAŞTI’

Sanayinin nitelikli çalışan ihtiyacını karşılayacak adımların atıldığını belirten Bakan Kacır, “Gençlerimizi sektörlerin gerektirdiği becerilerle donatmak ve istihdama geçişlerini kolaylaştırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı ile ‘Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü’nü geçtiğimiz dönemde hayata geçirdik. 81 ilde 258 sanayi bölgesinde, Organize Sanayi Bölgeleri Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Büroları oluşturduk. OSB’lerimizin tümü, en az 1 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ya da mesleki eğitim merkeziyle eşleşmiş durumda. Söz konusu mesleki eğitim merkezlerinde kayıtlı öğrenci sayısı 190 bine ulaştı. Bu merkezler sayesinde sanayimizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştiriyoruz” dedi.

‘6 YENİ MODEL FABRİKA İLE BU SAYILARI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ’

Bakan Kacır, “OSB’lerdeki insan kaynağı ve aranan eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik projelere ajanslarımız 100 milyon lira kaynak aktardı. İstihdamı güçlendirici politikalar ile eş zamanlı olarak inovasyonu, katma değeri yüksek üretimi önceleyen adımları atıyoruz. Sanayicilerimizi üniversite-sanayi iş birliğini güçlendiren Sektör Kampüste programına katılmaya davet ediyorum. 4’ü OSB’lerimiz bünyesinde olmak üzere, 8 model fabrikamızda, 2 bin 500’ün üzerindeki firma, deneyimsel eğitim, proje uygulama ve öğren-dönüş programlarından faydalandı. Yeni kuracağımız 6 yeni model fabrika ile bu sayıları daha da yükselteceğiz” diye konuştu.

’40 OSB’YE TOPLAM 52 YEŞİL YATIRIM PROJESİ İÇİN FİNANSMAN DESTEĞİ SUNDUK’

Bakan Kacır, OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir alanlara dönüştürdüklerini belirterek, “Yakın zamanda Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ni devreye aldık. Mevcut durumda 16 OSB’nin uygunluk değerlendirme süreci TSE tarafından yürütülmekte. Aynı zamanda OSB’lerimizin temel ve yeşil altyapı yatırımlarını desteklemek için Dünya Bankası ile 300 milyon dolar bütçeli ‘Türkiye OSB Projesi’ni başlattık. Aynı zamanda OSB’lerimizde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla destekliyoruz. Bugüne kadar 40 OSB’ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunduk. Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Mekanizmalarından en çok etkilenecek sektörler arasında yer alan çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte karbonsuzlaşma yol haritaları hazırladık. Bu 4 öncelikli sektöre yönelik, alternatif teknolojileri, gerçekleşecek emisyon azaltımlarını, gerekli yatırım ihtiyaçlarını ve politikaları dikkate alarak ülkemiz sanayisi için bir rehber niteliğinde olan ‘Sektörel Yol Haritaları’nı oluşturduk. Yakın dönemde de Dijital ve Yeşil Dönüşüm Destek Programlarını hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı.

‘450 MİLYON DOLAR BÜTÇELİ TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ’Nİ DEVREYE ALIYORUZ’

450 milyon dolar bütçeli yeşil sanayi projesini devreye aldıklarını kaydeden Bakan Kacır, “TÜBİTAK ve sektör temsilcilerinin birlikte hazırladığı, karbon emisyonu açısından öne çıkan ve ekonomimiz için kritik 6 sektöre odaklandığımız ‘Yeşil Büyüme Teknoloji Yol Haritaları’nı ilan ediyoruz. Yol haritalarımız kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettik. Bunun yanında, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni devreye alıyoruz. Bu kaynağın 175 milyon doları, TÜBİTAK tarafından, sanayinin yeşil dönüşümüne yönelik Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek üzere kullandırılacak. 250 milyon doları ise KOSGEB tarafından, yenilenebilir enerji, kaynak verimliliği, döngüsel ekonomi ve sanayide makinelerin modernizasyonu gibi alanlarla yatırımlar için tahsis edilecek. Bakanlık olarak da yeşil dönüşüm farkındalığının artırılması ve yeşil dönüşüm çalışmalarının ulusal görünürlüğünün artırılmasına yönelik faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

‘YATIRIM TAAHHÜTLÜ AVANS KREDISI PROGRAMI TÜM SANAYİMİZE HAYIRLI OLSUN’

Bakan Kacır, konuşmasının son bölümünde ise şunları söyledi:

“Teknolojik ve stratejik yatırımlara odaklanan, yıllık 100 milyar lira olmak üzere 3 yılda 300 milyar lira limit tahsis edilmesi planlanan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) programı da tüm sanayimize hayırlı uğurlu olsun. Program, yatırımcılarımızın uzun vadeli ve uygun koşullarda yatırım kredisine erişimini kolaylaştıracak. Türkiye’mizin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve milli ekonomimizin yükselişini destekleyecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, teknoloji ve strateji değerlendirmesi yapacağımız, 1 milyar lira ve üzeri yatırım tutarına sahip projeler için 284 üründen oluşan Stratejik Öncelikli Ürün Listesini ve 261 başlıktan oluşan Teknoloji Alanları Listesini yayımladık. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğumuzu güçlendirecek bu programa, 20 Aralık’tan itibaren yatirimkredisi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularınızı bekliyoruz.”

‘YEŞİL DÖNÜŞÜMDE ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER DESTEKLERİMİZDEN YARARLANACAK’

Program sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, Türkiye Yeşil Sanayi Projesi ile ilgilgili, “Bu programın önemli bir bileşeni, özellikle KOBİ’lerimiz, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizin yeşil dönüşümlerini hızlandırmaya dönük projeleri desteklemek üzere 250 milyon dolar tutarlı bir programla KOSGEB eliyle yürütülüyor olacak. Biz, gerek yeşil dönüşüm, gerek dijital dönüşüm çalışmalarımızda süreci 2 kanatlı olarak değerlendiriyor ve bir yandan dönüşümün hızlanmasını sağlarken diğer yandan da bu dönüşümü gerçekleştirmemizi mümkün kılacak teknolojileri de yerli ve milli imkanlarla geliştirmeyi önemsiyoruz. Bu anlayışla Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni de TÜBİTAK eliyle yürütüyor olacağız ve 175 milyon dolarlık bir kaynağı yeşil dönüşüm teknolojilerinin Türkiye’de geliştirilebilmesi ve sanayimizin kullanımına sunulabilmesi için TÜBİTAK eliyle Ar- Ge ve inovasyon yapan firmalarımıza sunuyor, sağlıyor olacağız. Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenlemeleri kapsamında özellikle demir-çelik, gübre, plastik, kimya gibi sektörlerde yeşil dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Yine çimento ve seramik sektörleri de yeşil dönüşümde öncelikli sektörler olarak desteklerimizden yararlanacak sektörler olacak” dedi.

‘300 MİLYAR LİRALIK KREDİ’

Yatırımcılara verilecek krediye ilişkin de konuşan Bakan Kacır, “Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ile duyurmuş olduğumuz Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi uygulamasının yeni döneminin ilk programını 20 Aralık ile açacağımızı duyurduk. Program kapsamında 284 öncelikli ürün ve 261 öncelikli teknoloji alanını bakanlık olarak geçtiğimiz hafta Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğimizin ile kamuoyuna duyurmuştuk. 20 Aralık’tan itibaren 300 milyar liralık, 3 yıl boyunca sağlanacak, uygun koşullarda, uzun vadeli kredi imkanından yararlanmak isteyen sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın başvurularını alacağız” ifadelerini kullandı.

?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x